Visoka senzitivnost 2018-09-20T11:41:48+02:00

Velik del te spletne strani temelji na delih dr. Elaine N. Aron in dr. Teda Zeffa, črpa pa tudi iz del in spletnih strani drugih avtorjev, ki se ukvarjajo z visoko senzitivnostjo. Raziskave so navedene na spletni strani www.hsperson.com/research.

VISOKA SENZITIVNOST

I. O VISOKI SENZITIVNOSTI

Visoka senzitivnost je običajna lastnost temperamenta, s katero se rodi manjšina ljudi. Vpliv ima na celotno človekovo življenje. Takšen posameznik ima bolj občutljiv živčni sistem kot večina ljudi. Pionirka poimenovanja in raziskovalka visoke senzitivnosti, ameriška doktorica znanosti Elaine N. Aron, je na podlagi raziskav definirala visoko senzitivnost in sestavila informativni preizkus, s katerim oseba lahko ugotovi svojo senzitivnost.

PREBERITE VEČ

II. KAKO SE VISOKA SENZITIVNOST KAŽE

Visoko senzitivne osebe v svoji okolici opazijo več kot drugi, tudi nebesedne namige, te zaznave globlje in podrobneje obdelajo, pred svojimi dejanji dodobra premislijo in šele nato delujejo, so čustveno občutljivejše, hitro reagirajo tako na »pozitivne« kot »negativne« dražljaje ter zaznavajo čustvena stanja drugih ljudi. Zaradi tega jih v stimulativnejšem okolju množica dražljajev bolj zlahka preplavi, zaradi česar so lahko v takšnih trenutkih popolnoma neobčutljive in v stanju »boja za preživetje«. Med visoko senzitivnimi predstavniki najdemo tako introvertirane osebe kot ekstrovertirane, visoko senzitivna oseba pa ima hkrati lahko tudi prirojeno lastnost iskanja visokih dražljajev.

PREBERITE VEČ

III. VPLIV VISOKE SENZITIVNOSTI NA ŽIVLJENJE

Kot prirojena lastnost temperamenta (skupaj z drugimi lastnostmi) je visoka senzitivnost trajna, vpliva na človekovo celotno življenjsko izkušnjo, notranjo in zunanjo, in na vsa področja njegovega življenja: mišljenje, čutenje, izbire, kariero, razmerja. Bolj kot je bilo otroštvo posamezne visoko senzitivne osebe prilagojeno njej in njeni senzitivnosti, več možnosti ima, da se razvije v zdravega odraslega, odkrije in uporablja darove svoje visoke senzitivnosti in v življenju uspe.

PREBERITE VEČ

IV. PASTI NEURAVNOTEŽENEGA ŽIVLJENJA

Visoka senzitivnost je glede na posameznikov odnos do samega sebe in svoje senzitivnosti lahko bodisi breme ali darilo. Vsaka naprava, ki jo uporabljamo brez navodil ali v nasprotju z njimi, ne deluje tako dobro, kot bi lahko – kot je njen namen –, lahko celo škoduje. Pravilna uporaba po drugi strani prinaša (vsaj) zadovoljstvo. Enako je tudi z visoko senzitivnostjo: »uporaba« ob upoštevanju posebnosti visoke senzitivnosti omogoča kvalitetno življenje.

PREBERITE VEČ

V. URAVNOTEŽANJE

Kako si organizirati življenje v tem času, ki ni naklonjen umirjenosti, temeljitosti, spoštovanju drugačnosti in naravnim ritmom? Kaj naj visoko senzitivna oseba naredi, da bo njena visoka senzitivnost upoštevana, spoštovana?

Potrebuje pravo mero vsega, način življenja, prilagojen njenim potrebam, in način mišljenja, ki se zaveda pomembnosti vzdrževanja ravnovesja in njegove ponovne vzpostavitve, ko pride do porušenja. V današnjem času je to izziv, a uresničljiv, nagrajujoč in sam zase dragoceno doživetje.

PREBERITE VEČ

VI. DAROVI VISOKE SENZITIVNOSTI

Življenje na način, ki podpira visoko senzitivnost, vodi do uravnoteženosti in občutka zavedanja, da se posameznik zmore soočiti z okoliščinami, ki jih prinaša življenje. Utišanje zunanjih in notranjih viharjev »odklene« povezavo s seboj in dostop do daril, ki jih visoka senzitivnost nudi. Darov, ki jih v stanju razburkanosti ne zmoremo v celoti opaziti, videti ali razviti.

PREBERITE VEČ