Viri 2020-08-28T22:40:10+02:00
VIDEI
LITERATURA
POVEZAVE

VIDEI

Življenjski trener Primož Škoberne

Dr. Elaine N. Aron

Elena Herdieckerhoff

LITERATURA

Seznam določenih knjig, ki so mi všeč, in avtorjev v angleškem jeziku:

dr. Elaine N. Aron

  • The Highly Sensitive Person – How to thrive when the world overwhealms you
  • The Highly Sensitive Child
  • The Highly Sensitive Person in Love
  • Psychotherapy and the Highly Sensitive Person

dr. Ted Zeff

  • The power of sensitivity – Success stories by highly sensitive people thriving in a non-sensitive world
  • Highly Sensitive Person’s Survival Guide
  • The Strong, Sensitive Boy

Ilse Sand

Gitte Lassen: The Gift and The Promise

 

Facebook skupine:

Regratova lučka – skupina za visoko občutljive in odrasle

Highly Sensitive Children

Highly Sensitive Entrepreneur

Highly Sensitive Teachers (only for teachers)

HSP Italy – Pas Italia